Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is gevaren, d. w. z. triumfantelijk; hij komt als Heilige Geest. De menschen hebben het Evangelie vaak misverstaan; men heeft het alleen op het hiernamaals gericht geacht; men bekommerde zich uitsluitend om den hemel en miste de kracht en den moed om de aardsche werkelijkheid onder de oogen te zien. Een slechts bovenaardsch Christendom is een half Christendom. Het Evangelie leert eene verheffing van den Heer ten hemel, maar ook zijn wederkeer als Geest, die deze eindige wereld doordringt en bezielt. De menschheid, in Adam gevallen, maar in Christus schooner weer hersteld, vaart niet alleen ten hemel, maar keert uit den hemel op aarde terug en maakt de gevallen aarde tot het koninkrijk der hemelen, haar vernieuwende en verheerlijkende door de werking van den Heiligen Geest. De Heer keert weder. Er is geene scheiding meer tusschen hemel en aarde, tusschen God en mensch; 't is een eeuwig komen en gaan van Gods engelen, opklimmende en afdalende langs den ladder, dien God uit deze wereld heeft opgericht naar de Eeuwigheid.

De Heilige Geest is de waarheid der geheele

Sluiten