Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom juist maakt het geen gemeene zaak met, maar staat het tegenover Rome; in de I9de evengoed als in de i6d<= eeuw, want Rome verloochent op allerlei wijze dat Woord waarop de Hervormers zich tegenover haar hebben beroepen.

Het ware Protestantisme hecht geen waarde aan een geloof, dat niet door 's Heeren Geest is gewrocht, dat niet geheel uit eigen beweging werkt. Maar daarom verfoeit het èn het doel waarmede Rome geloof zoekt te wekken èn de middelen waardoor zij dat doel zoekt te bereiken.

En al kon het de klove voorbijzien, die tusschen eene Protestantsche natie en tusschen Rome ligt, de ondervinding heeft ons geleerd dat laatstgenoemde de natuurlijke bondgenoote niet van den Protestant, maar van den ongeloovige is.

Wie hielp onze school ontkerstenen f

Wie heult met het liberalisme in alles wat de kunst betreft ?

Wie profiteert van den invloed en de getalsterkte die zij, ook door ons toedoen, wint ?

Der vragen geen einde.

Deze "vragen liggen evenwel op een terrein, dat wij nu verlaten om ons aan de leiding van de Heraut over te geven.

Het zou ons zeer verbazen indien hetgeen deze uit de Schrift putte bij ons geen instemming vond.

In het tegenovergesteld geval moet het geen moeilijk werk zijn den aard, den omvang en de gronden van het verschil aan te wijzen.

Sluiten