Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij brengen hem hulde voor de uitnemende en onnavolgbare wijze waarop hij dit bewijs levert.

Geen Overheid is denkbaar zonder rechtsbedeeling.

Geen rechtsbedeeling is bestaanbaar zonder strafwet.

Eene strafwet die in het midden laat wat goed en kwaad is zou geen strafwet zijn.

Wat goed en kwaad is moet worden vastgesteld op die en die wijze. enz. enz. Zonder het te willen stelt zich de Overheid voor een geloofsbeginsel partij i).

Volkomen juist en klemmend.

Maar nu deelt hij ons mede, dat de Overheid onmachtig is een volk anders dan in overeenstemming met zijn eigen overtuiging te regeeren. . . Daar hapert het weer.

Niet omdat wij ontkennen wat in dit betoog over de beteekenis van de uitdrukking ,,1'rotestantsche natie' wordt gezegd.

Ook niet omdat wij het niet eens zijn met de bewijsvoering dat de Liberale Overheid en zelfs de Roomsche bevolking onwillens, onwetens onder den invloed van het Protestantsche Nederland staan. Dit valt eenvoudig niet tegen te spreken. Maar omdat de eigenlijke kwestie hier zoek is.

Wanneer men toegeeft, zooals Dr. Kuyper toegaf dat de Overheid zich voor Gods geopenbaarden wil moet buigen, komt dadelijk de vraag aan de orde : op welke wijze komt de Overheid dien wil te weten ?

Maar in stee van een kort en bondig antwoord op deze vraag, het eenige dat hier ter zake doet, vernemen wij eerst dat de overheidspersonen ook zondaren zijn en als zondaren het antwoord op de vraag : wat moet ik doen opdat ik zalig worde ? alleen aan den Bijbel moeten ontkenen.

Daarna vindt men onder veel dat niet ter zake doet, het bewijs dat de openbare meening zooveel invloed heeft ook op de Overheid 1!

1) De Heraut No. 1169.

Sluiten