Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid toegelaten wordt. Neen, wij verlangen iets meer. Het Nationaal geloof is het Christelijk geloof, het Nationaal onderwijs is het Christelijk onderwijs, de Nationale wetgeving, is de Christelijke wetgeving In Nederland dus mag men ons niet langer eene gelijkheid opdringen waardoor de Openbaring op ééne lijn met den Koran en de Zendavesta wordt gesteld ; eene opvoeding die eene Heidensche zedeleer tot grondslag heeft: eene strafwet, waarbij enkel op het nut en de veiligheid der Maatschappij, en niet op de handhaving van Gods eer en van Zijne algemeene voorschriften, wordt gelet.

Ten slotte.

Al is er geene heerschende Kerk, al bestaan de Gezindheden, die vroeger geduld werden, nn krachtens een verkregen regt; één van beide, of wij moeten bij voortduring aannemen de ongodisterij der wet, iets waarvan het verderfelijkè door alle Christelijke Gezindheden gevoeld wordt ; of, zoo er een historische Staat is, dan is, uit den aard eer zaak, de Hervormde Kerk de Nationale Kerk.

Sluiten