Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Iets over den titel.

„Kennen doet liefhebben". Zoo betitelde ik mijn boek als tegenstelling van het oude spreekwoord: „Onbekend maakt onbemind". Het woord Zending is bekend genoeg, maar omtrent de zaak, door dit woord uitgedrukt heerschen bij duizenden de meest verwarde en onjuiste begrippen.

Het woord Zending heeft een vaststaande beteekenis gekregen; maar waartoe zij noodig is, — wat haar groot belang is, — dat zij niet alleen van het standpunt van het christelijk geloof maar ook van dat der humaniteit, der beschaving, als een levensmacht beschouwd moet worden, dat wordt maar door enkelen beseft.

Zending drijven is voor sommigen een onschuldige liefhebberij van vrome juffers, die gaarne pakjes naaien voor negertjes, die zoo raar rondloopen, voor anderen een onnoodige verkwisting van geld, en voor nog weer anderen een zeer verkeerde zaak. En zelfs zij, die er deel aan nemen, kennen dikwijls

Sluiten