Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer zoo vast. Althans reeds verscheiden jaren geleden heeft op een congres te Weenen de beroemde vertegenwoordiger van die wetenschap, Prof. Virchow, aldus gesproken: „Sedert de opkomst van het Darwinisme hebben wij vlijtig gezocht naar de overgangsvormen tusschen den mensch en de apen; de proanthropos, de vóór-mensch is evenwel tot den huidigen dag nog niet gevonden. Destijds toen wij 20 jaar geleden te Innsbriick samen waren, had het al den schijn, alsof de geslachtsboom van den mensch spoedig gereed zou zijn; en nu zijn wij zoover dat wij zelfs niet bewijzen kunnen dat de onderscheidene menschenrassen een gemeenschappelijken oorsprong hebben. Wat wij weten is dit: dat onder de volken der oudheid niemand dichter bij de apen stond dan wij er bij staan, en dat er op deze aarde geen menschenras meer bestaat, dat ons volstrekt onbekend is; maar dat er onder al die rassen en geslachten geen enkele gevonden is dat aan de apen verwant is. Neen meer, ik heb het voorrecht gehad alle schedels te vergelijken die uit den voor-geschiedkundigen tijd afkomstig zijn, met deze uitkomst dat wij zeer uiteenloopende kenmerken onder de verschillende rassen gevonden hebben maar geen enkele buiten de grenzen der tegenwoordige menschheid. Het kan derhalve met beslistheid worden uitgesproken dat in den loop van 5000 jaren geen noemenswaardige wijziging van type heeft plaats gevonden. Indien gij mij vraagt of de eerste mensch wit of zwart geweest is, moet ik antwoorden: ik weet het niet."

Sluiten