Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van deze verklaringen van den beroemden geleerde nemen wij dankbaar nota. Hier kan dus de anthropologische wetenschap ten hoogste een vraagteeken zetten, maar niet meer ontkennen, wanneer wij voorloopig maar het woord van den apostel Paulus als waarheid blijven beschouwen: ') „C.od heeft gemaakt dat uit éénen bloede de geslachten aller menschen op den geheelen aardbodem wonen en heeft een perk gesteld, te voren bestemd, hoelang en hoever zij wonen zullen, opdat zij den Heer zouden zoeken, of zij Hem toch voelen en vinden mochten". Dat laatste gedeelte van des apostels woord is alweer een Zendingsgedachte, voortvloeiende uit de gedachte van de éénheid van het menschelijk geslacht. Zoo staat dan ook op de eerste bladzijden van het Bijbelboek in majestueusen eenvoud het Scheppingsverhaal, waarin wij den mensch als kunstgewrocht zien komen uit Gods eigen vingeren, den mensch geschapen man en vrouw, bestemd om de aarde te vervullen en den Schepper te verheerlijken, den Schepper die voor zijn geluk zal zorgen. Op de laatste bladzijden lezen wij de toekomst van ons geslacht, dat door diepten van ellende heen, gevolg van eigen schuld, zijn bestemming heeft bereikt. Daar dus het antwoord op de vraag: van waar ons geslacht? Hier het antwoord op de vraag: waarheen? En daar tusschen in heel het bijbelboek het antwoord op de vraag: hoe het doel bereikt kan

i) Hand. 11 : 26.

Sluiten