Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich hier op het gebied der onzienlijke dingen, waaromtrent met zinnelijke waarneming, met zien en voelen en tasten, met werktuigen der moderne wetenschap niets gedaan kan worden. Hier is de waarneming innerlijke waarneming met het geestelijk orgaan, dat God daarvoor den mensch gegeven

heeft wie durft te zeggen dat deze waarneming,

die tot vrucht heeft allerlei ervaring van schrik of vertroosting, van onrust of zaligheid, minder betrouwbaar is dan de waarneming door oog of oor, organen die ons telkens misleiden?

Terecht spreekt dan ook de schrijver van den brief aan de Hebreen het bekende woord: „het geloof nu is een vaste grond van hetgeen men hoopt, en een overtuiging van hetgeen men niet ziet" — een vaste grond, een overtuiging of een bewijs m. a. w. zekerheid, de hoogste zekerheid die hier beneden kan verkregen worden.

Dat geldt nu al het onzienlijke, God, den hemel, het Godsrijk en zoo meer. Maar het is God zelf, die aan onze zinnelijke natuur tegemoet komt, dewijl Hij weet hoe door de zonde het orgaan onzer geestelijke waarneming verzwakt en verduisterd is. Het is God zelf die ons heeft laten zien opdat ons gelooven een nieuw vast steunsel zou krijgen. Hij heeft ons zich zelf laten zien in zijn Eengeboren Zoon, die spreekt: „wie Mij ziet, ziet den Vader". Hij heeft ons zijn rijk laten zien in de eerstelingsgemeente, wier heerlijk beeld ons altijd vertelt van een paradijs der nieuwe menschheid, dat helaas! weer verloren

Sluiten