Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der gemeente van Jezus Christus, zonder welke zij niet bestaan kan. En deze twee nu eischen de Zending, als hoogste en heerlijkste levenstaak der gemeente.

Immers, stout en fier treedt allereerst het geloof op met de verklaring dat het Christendom de ware godsdienst is.

Ik begrijp niet hoe iemand uit volle overtuiging zijn godsdienst kan aanhangen en liefhebben, hij zij dan Christen, Jood of Mahomedaan of heiden, die niet van zijn godsdienst verklaart dat hij de ware is.

Toch gaat er een stroom van denken door de wereld, met name de Christelijke wereld, die moet uitwerken dat de belijder van eenigen godsdienst zulk een fiere verklaring niet meer aflegt. De man, de denker, van wien die stroom voornamelijk is uitgegaan, is Lessing, en zijn geestesarbeid, waarin hij zijn ziel neerlegde of liever uitsprak over dit onderwerp is: „Nathan de Wijze", het dramatische gedicht, onder welks titel hij het kenmerkende motto van Gellius plaatste „Introïte nam et heic Deï sunt", d. w. z. treedt binnen want ook hier zijn goden! Terecht veronderstelt hij dat iedere godsdienst, die zich een geopenbaarde acht en in het bezit van de waarheid, het streven moet hebben om andere, die dwalen, te bestrijden en te overwinnen. Daarom stelt hij tegenover alle drie, die zich op openbaring terecht of ten onrechte beroemen, het Jodendom, het Christendom en het Mohamedanisme, zijn humanisme, algemeene menschen- en naasten liefde, die hij in eiken godsdienst zoeken wil en hem meer waard is

Sluiten