Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan alle stellingen. Wat hij hoopt van zijn Nathan spreekt hij duidelijk uit als hij aan zijn broeder schrijft, dat hij al tevreden zal zijn als men zijn Nathan aandachtig lezen zal en er dan onder duizend lezers één zal gevonden worden die er door leert twijfelen aan de volle zekerheid en de algemeenheid van zijn godsdienst".

Het komt mij voor dat de uitkomst de verwachting van den dichter verre heeft overtroffen, dat er heel wat meer dan een op de duizend door Lessings geest is overmeesterd, zeer tot nadeel en schade van het waarachtige Christendom der Schrift, waarvoor men zich een lauw, geen wereldhervormend noch verbeterend humanisme heeft aangeschaft.

Ik kan den lust niet weerstaan om u het hoofdmoment van het geniale dichtwerk voor den geest te roepen. De metrieke vertaling had eenig bezwaar; maar ik heb haar toch beproefd terwille van hen, die de Duitsche taal niet machtig zijn. Ik ga uit van de onderstelling dat de hoofdinhoud en de strekking van het kunstwerk bekend zijn.

Ik bedoel dan het oogenblik waarop Sultan Saladin aan Nathan de gewichtige vraag stelt, die de strekking voor het stuk duidelijk kenbaar maakt.

Saladin spreekt.

Daar gij toch

Zoo wijs zijt, kunt gij mij misschien wel zeggen: Wat is 't geloof of welke is toch de wet Die u het duidlijkst is gebleken?

Sluiten