Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eeuwen hebben het rechtmatige van dit geloof bewezen; want tot heden heeft zich nog geen enkel volk waar het Evangelie kwam, voor dat Evangelie ongeschikt of onvatbaar betoond. Het Christendom past voor alle nationaliteiten omdat het niet zijn aanknoopingspunt zoekt en zijn kracht in wat dit of dat volk eigenaardigs heeft maar in het algemeen menschelijke, dat overal is. Ook dit verheft het Christendom boven alle andere godsdiensten. Nog andere waarheden zou ik kunnen noemen die het geloof belijdt, bij wier beschouwing wij tot hetzelfde resultaat zouden komen — genoeg, niet waar ? om het ons duidelijk te doen zien dat de Zending een eisch is van het geloof.

Maar zij is ook een eisch van de liefde; de liefde die gaarne aan anderen gunt wat zij zelf bezit, die het niet over zich verkrijgen kan om een ander in donker of in de koude te laten zitten als zij zelf licht heeft en zich warmen kan, of om een ander in een lompengewaad te laten rondloopen als zij zelf meer dan één goed kleedingstuk heeft, of om een ander honger te laten lijden als zij zelf overvloed van brood heeft. Er zijn menschen, die omdat zij zelf tevreden zijn met het hunne, meenen dat anderen met het hunne ook tevreden kunnen en moeten zijn. Er zijn menschen die omdat zij zelf geen koude voelen, meenen dat anderen ze ook niet mogen voelen.

Ik las ergens het verhaal van een dame, die in een pelsmantel gehuld bij barre winterkoude uit haar rijtuig stapte en nog op de stoep van haar woning

Sluiten