Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En als nu het Christendom de waarheid aan het licht heeft gebracht dat niet God met den mensch maar de mensch met God verzoend moet worden, hetgeen geschied is als de mensch in God waarachtig zijn Vader heeft erkend, die alle schuld vergeeft, hetgeen geschied is als de mensch de waarheid beaamt: ') „God was in Christus en verzoende de wereld

met zich zeiven en rekende hun hunne zonden niet toe"; _ als nu het Christendom weet dat er geen offers meer noodig zijn, omdat er eens en voor altijd een offer gebracht is, dat nooit de menschheid vroeger vermocht te brengen, maar dat door haar gebracht kon worden omdat God zelf het haar gaf in zijn Zoon, dien Hij tot een tweeden Adam stelde aan het hoofd van een nieuw geslacht, het offer des vlekkeloos-reinen levens, het offer der volkomen gehoorzaamheid; — als nu het Christendom in de wetenschap dat de verzoening geschied is, omdat God zich eerst gaf aan de menschheid in den Zoon en daarna de menschheid zich gaf aan God in dienzelfden Zoon, al den troost bezit, die uit het kindschap des Almachtigen voortvloeit.... zou dan de liefde van dat Christendom ook iets te doen hebben? Zou dan de liefde van dat Christendom kunnen zeggen: die heidenen hebben het goed? Zou dan de liefde van dat Christendom niet de Zending moeten aanvatten als een hoogheerlijke roeping om den troost en de hoop en den vrede der verzoening ook aan de volken te

brengen ?

1) 2 Kor 5 : 19.

Sluiten