Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wien de Verlossing aan haar doel beantwoordde.

Christus het centrum van het leven, dan dringt de liefde. Dezelfde apostel sprak het uit in zijn woord: „Ik ben met Christus gekruist, ik leef wel, doch niet meer ik, Christus leeft in mij, en wat ik nu leef in het vleesch dat leef ik in het geloof aan den Zoon Gods, die mij heeft lief gehad en zich zelf voor mij heeft overgegeven". Eerst was het „ik" nu is het „Hij"; eerst was het meer gelooven dan liefhebben, nu is het gelooven en liefhebben.... Ernstige gedachte voor Christenen, die zeggen den Heer lief te hebben en geen liefde hebben voor de Zending, of althans geen liefde genoeg. Een stap verder o mijn Christen! opdat gij over de grensscheiding heen komt. Een stap verder van u zelf af

en naar Christus heen totdat het ook in uw leven

de leuze is: niet ik maar Hij! —

Sluiten