Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontwikkeld is, minder ontwikkeld dan hun plichtsgevoel, hun denken over hetgeen moet. Waarom moeten wij eigenlijk Zending drijven, zoo hoor ik dezulken vragen? En ik antwoord: omdat het moet. En als ik dan op mijn beurt vraag: meent gij dat gij in het Christelijk leven aan uw eigen sinaak, lust, liefhebberij zijt overgelaten of dat gij doen moet wat de Heer, dien gij belijdt van u verlangt, dan verwacht ik stellig en zeker het antwoord: „natuurlijk wat de Heer verlangt". En als zij dan weer, begrijpende waar ik heen wil, beginnen: „ja maar,".... dan val ik hen dadelijk in de rede en zeg: geen „maren" wanneer het de gehoorzaamheid betreft aan Hem, die als Heer en Koning over uw leven moet kunnen beschikken, omdat Hij het recht er toe door heel zijn volkomen overgave aan uw belangen heeft verworven.

Gehoorzamen, daar willen de kinderen van onzen veel bewogen tijd niet graag van hooren. Zij vinden daar iets slaafsch in en de slavernij is immers afgeschaft! Was het maar zoo! Mij komt het wel eens voordat er nooit zooveel slaven zijn geweest als tegenwoordig, en dat het woord van Jezus: ') „wie de zonde doet die is een slaaf der zonde" van de daken mocht gepredikt worden, tegelijk met dat andere woord van dezelfde lippen: 2) „Indien de Zoon u vrijmaakt zijt gij waarlijk vrij".

Gehoorzamen, zich dwang laten opleggen van wat of wien dan ook, dat is onteerend voor een mensch

l) Joh. 8 : 34. 2) Joh. 8 : 36.

Sluiten