Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met een vrijen wil.... zoo klinkt het op luiden toon in niet-christelijke kringen. — En in de christelijke .... och, daar neemt men zoo onwillekeurig dergelijke grootspraak over, al zegt men het niet zoo boud, zoo rondweg maar op deze wijze: „wat zoo door drang van buiten moet gebeuren heeft toch geen innerlijke, zedelijke waarde".... gemakkelijke manier zeker om zich van zijn verplichtingen af te maken; want die zoo spreken geven maar al te dikwijls aanleiding om te vragen: maar wat doet gij dan uit innerlijken drang, door de drijfveeren van geloof en liefde alleen?

Gehoorzamen! Ik meen dat dit het allereerste is waartoe een kind van God in Christus geroepen wordt; gehoorzamen niet in knechtelijke maar in kinderlijke vreeze, gehoorzamen aan den wil van God, ons door den Zoon in woord en daad geopenbaard. Ongehoorzaamheid, dat is de zonde; gehoorzaamheid, dat is de genade weer vaardig geworden over de zielen. Ongehoorzaamheid, dat is de eigen wil in zijn openbaringen tot willekeur, tot zelfzucht, tot afgoderij van den mensch gemaakt. Gehoorzaamheid, dat is de wil tot zijn vrijheid herboren en nu in alles overeenstemming zoekende met Gods wil, opdat daardoor de zaligheid en de vrede verzekerd blijven voor tijd en eeuwigheid. Ongehoorzaamheid, dat is de ordeningen Gods op zij zetten, de wereldorde weer maken tot een chaos; gehoorzaamheid, dat is de alwijsheid huldigen van Hem, die alle dingen werkt naar den raad zijns wils en die voor het beste

Sluiten