Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan wie van Hem niet verkondigd is, die zullen het zien, en wie het niet gehoord hebben zullen het verstaan". ')

Ook dezen regel volgen de Protestantsche Zendinggenootschappen getrouw voor zoover ik weet; alleen de Roomsche missie stoort zich daar niet aan en wroet en werkt eerst in het geheim en daarna openbaar tegen de Evangelische missie in. 1 laar kerkvergoding geeft er haar gereedelijk aanleiding toe.

Ziedaar het een en ander dat bij 's Heeren bevel behoort en waarop bij het gehoorzamen aan dat bevel dient acht gegeven te worden.

Gesteld nu, wij zijn bereid te gehoorzamen; wij voelen: door te gehoorzamen geven wij den Heer de eer, die Hem toekomt en werken wij, naar het straks aangehaalde woord uit den brief aan de Hebreen, onze zaligheid, — dan zijn ongetwijfeld eenige wenken hoe wij dan zullen gehoorzamen niet overbodig.

Tot de gemeente komt des Heeren bevel. Maar nu voelt ieder dat niet elk lid der gemeente persoonlijk een zendeling naar de heidenwereld kan zijn. Het is de gemeente van Antiochië die twee zendelingen afvaardigt, haar mannen dus, die haar werk doen. Wat doet zij zelf? Wat doen de leden die t'huis blijven? Die bidden voor het werk, die offeren hun gaven, die leven mee in het werk, die verblijden zich in den zegen, dien de Heer geeft. Welnu, dat

i) Vergel. 2 Kor. 10 : 13. Kennen doet liefhebben.

5

Sluiten