Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENOOTSCHAPPEN. ^ hegrs ARBEIDSVELD.

Nederlandsch Zendin^ge- 13 59 Oost-Java; Savoe; Mina-

nootschap, opgericht in hassa; Posso; Deli

im

Doopsgezinde Zendings- 6 25 Java en Sumatra vereeniging, 1841.

Java-Comité (Nederl. afd. 6 10 Angkola, Sumatra's West-

J kust, Battaks, Batavia

van het Gen. voor In- & (Chineezenen inlanders),

Uitw. Zending te Batavia Oost-Java (Besoeki), Ma-

dura.

Nederlandsche Zendings- 12 | 29 j WêsT-Java of Soendalanvereeniging, opger. 1858

Utrechtsche Zendingsver- 14 38 Nieuw-Guinea, Halmahera,

vereeniging, opger. 1859 Boeroe (Z.-Celebes)

Nederlandsche Hulpveree- 65 en 214 Borneo, Sumatra, Nias

niging voor de Rijnsche 11 Zend.

Zending, opger. 1869 Zusters

Nederl. Luth. Genootschap 2 Batoe-eilanden v. In- en Uitw. Zending, opger. 1852

Zending der Geref. Kerken 1 ? Midden-Java (vroeger Nederl. Geref.

Zendingsvereeniging) '

De Zending der Christ. Geref. Kerk is tengevolge van de doleantie geheel geknakt en moet volgens ontvangen berichten gereorganiseerd worden.

Het hulpgenootschap voor de Zending der Broedergemeente te Zeist steunt haast uitsluitend de Zending der Broedergemeente te Suriname. I en slotte noem ik nog als een zegen voor onze Koloniën het Centraal Comité voor de oprichting en instandhouding van het Seminarie te Depok.

Sluiten