Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blik niet. Wil iemand ze mij zeggen, ik zal ze graag overwegen, en hoop ze dan even gemakkelijk te kunnen oplossen als de bovengenoemde.

Wij gaan nu over tot de bezwaren, die van Christelijke zijde worden ingebracht, althans van menschen, die niet onverschillig zijn voor het Christendom en zijn invloed, en die in andere opzichten dan de Zending wel tot medewerking bereid zijn. Van die zijde moesten eigenlijk geen bedenkingen, geen bezwaren komen. Hier moest alles heilige geestdrift en opwekking zijn, maar helaas! ik schaam mij haast om het neer te schrijven — hier is niet zelden de onverschilligheid en de tegenstand nog grooter dan waar men de Zending althans nog om haar practisch nut weet te waardeeren.

Ook hier staat de geldzaak of de geldzak meestal voorop en komt men steun en gaven vragen voor de Zending dan is het eerste bezwaar: „er is hier zooveel armoede en ellende, waarvoor altijd gevraagd en altijd gegeven moet worden, dat wij heusch voor die heidenen niets missen kunnen." Wij zouden kunnen volstaan met de enkele opmerking hoeveel inderdaad aan onnutte dingen, aan weelde of genot wordt uitgegeven, wat dan toch ook den armen wordt onthouden. Maar liever wil ik op dit bezwaar antwoorden met een bladzijde uit het Evangelie van Johannes. ')

Het was zes dagen voor Paschen dat onze Heer met de zijnen in Bethanië was, waar Hij Lazarus had opgewekt. Daar is Hem nu door de vrienden

') 12 : 1-8.

Sluiten