Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nooit eens iets van waar dat geld blijft, of het goed besteed wordt enz. Tegen het eerste zij opgemerkt dat ieder Christen het in zijn hand en macht heeft om de verhoudingen beter te maken, om meer mannen in 't vuur te helpen brengen voor den heiligen strijd, zoodat de klagende en pruttelende onthouders zelf mee schuld hebben als het niet beter is; en voorts dat toen de Heer het zendingsbevel aan de zijnen gaf de zaak veel hopeloozer stond dan nu; maar het is ondernomen en doorgezet omdat de Heer gezegd had: „Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. — Zie Ik ben met u alle dagen tot aan 's werelds einde". Wanneer er dus waarlijk geloof was in Hem, dan zou er ook hoop zijn op de eindelijke overwinning zijner zaak.

Tegen het tweede, het ondankbare, zij opgemerkt dat de Zendingsberichten van het onderscheidene arbeidsveld toch gemeenlijk overvloedig verspreid worden, dat telkens zendelingen als oor- en ooggetuigen in het midden der gemeente optreden; maar dat van dat optreden evenals van die berichten door slechts zeer enkelen wordt kennis genomen, zoodat men het niemand dan alleen zich zelf te verwijten heeft wanneer men onbekend blijft met de vruchten en resultaten der Zending. Aan Zendingslitteratuur, wetenschappelijke en populaire ontbreekt het ook niet in onze dagen. Wie op de hoogte wil komen, is best in de gelegenheid en hij zal bij het opdoen van kennis in dezen wel spoedig den indruk ontvangen dat het toch zoo'n heel ondankbaar werk niet is om

Sluiten