Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de hoofdarbeid van de Christianisatie der inboorlingen heeft plaats gehad door den geordenden arbeid der Luthersche Kerk, die met de zending van Hans Egede in 1721 aanving. Tegenover hetgeen wij in den laatsten tijd b.v. van de Sandwicheilanden gehoord hebben is het niet meer dan billijk om te wijzen op het verstandige regeeringsbeleid der Deensche regeering. De strenge handhaving der bepaling dat geen bemanning van vreemde schepen zonder bijzondere toestemming in Groenlandsche havens aan land mag gaan is een krachtige bescherming der inboorlingen tegen de verderfelijke invloeden, die uit de aanraking met de onreine elementen onzer beschaving ontstaan en die voor de bewoners der Zuidzee-eilanden en voor de Indianen van NoordAmerika zoo verderfelijk is geweest. De Groenlander heeft den eenvoud van zijn oorspronkelijken toestand behouden, terwijl hem toch de onschatbre geestelijke voordeden van den Christelijken godsdienst zijn ten deel gevallen". —

„Het scheen mij niet ongepast dit onverdachte getuigenis betreffende Luthersch opgevatte zending eens onder de oogen te brengen van mijn medeleden van het Luthersch Zendingsgenootschap. Wij worden nog wel eens lastig gevallen met de soms op min of meer smalenden toon gedane vraag: „Waarom is het noodig dat die Heidenen nu juist Luthersch worden? En niet iedereen is bij de hand genoeg om daar dadelijk op te antwoorden: „Omdat het in allen gevalle beter voor hen is dan dat zij

Sluiten