Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar door Livingstone ben ik tot andere gedachten gekomen. Kom ik weer in de gelegenheid om den Zendelingen van het Baptistisch-Zendelinggenootschap, of van welk ander genootschap ook, eenigen dienst te bewijzen, dan zal ik het gaarne doen. Al de Zendelingen in Afrika, die daar meer uitgestaan en gearbeid hebben dan ik, kunnen zich verlaten op mijn bereidwilligheid om hen te helpen".

De Duitsche Afrika-reiziger IX Schweinfurt zeide voor een 15-tal jaren in een bijeenkomst van natuuronderzoekers te Berlijn omtrent de zendelingen het volgende: „Het is een feit dat slechts mannen des geloofs (de ware Christelijke zendelingen) standvastig blijven onder alle moeielijkheden en tegenspoeden, enkel en alleen door hun hooge geestdrift, zonder dat zij het lokaas van den roem of dat van stoffelijke voordeelen noodig hebben. Maar wereldschgezinde menschen, ongeloovigen, die bereid zouden zijn om zich als zendelingen te laten uitzenden, tei bekendmaking en verspreiding van de beschaving onder de menschen in de wildernissen; personen, die zich daarvoor alleen zouden willen opofferen, zulke mannen zullen misschien in de toekomst zich opdoen, doch tot heden toe heeft men vergeefs naar hen gezocht; evenmin heeft men nog het zalige plekje der aarde gevonden, waar zij zouden arbeiden. Nergens meer dan in Afrika hebben de Duitsche zendelingen schitterende bewijzen gegeven van hun zelfopofferenden arbeid". ') i) Ned. Zendingstijdschr. 3e Jaarg. pag. 118 v.v.

Sluiten