Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te leeren kennen springt ieder gemakkelijk in het oog. Welk een schat van studie en kennis vertegenwoordigen dan niet reeds die 250 grammatica's!

In 1868 verscheen in Leipzig de eerste wetenschappelijke bearbeiding van de Nieuw-Syrische taal van de hand van Theod. Nöldeke. Maar waarop steunde die arbeid? Wie waren zijn wegbereiders? De zendelingen. Zij brachten naar het Westen het eerste bericht van het belangwekkende feit dat de Nestorianen, (een sekte van Oude Christenen, die zich in Kurdistan en Urmia tegen het Mahomedanisme en de Roomsche missie hadden weten staande te houden) aldaar een dialect van de oude Arameesche taal als levende taal in gebruik hadden. Zij waren het die met veel moeite en inspanning deze spreektaal ook tot schrijftaal wisten te verheffen, en in die taal, gewoonlijk de Nieuw-Syrische genoemd, tal van uitgaven bezorgden. In 1853 gaf de geleerde zendeling Stoddard de eerste grammatica van het Nieuw-Syrisch uit. Welnu op al dien arbeid der zendelingen bouwde de boven genoemde Duitsche geleerde Nöldeke voort om de wetenschappelijke wereld omtrent het NieuwSyrisch in te lichten.

Dezelfde geleerde gaf in 1870 „een verklaring uit van de inscriptie van Koning Mesa", die toen ter tijde de geheele geleerde, taalkundige wereld in beweging bracht. Geen wonder; want zoo zij echt is, is zij niet alleen de oudste van alle Semitische inschriften, maar ook het oudste gedenkteeken van een letterschrift, veel ouder dan een der oudste

Sluiten