Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderzoek hem en beproef hem of het niet een goed boek is. Van een ding ben ik zeker — wij mogen doen wat wij willen, en er ons tegen verzetten zooveel wij kunnen, — de Bijbel der Christenen zal stellig vroeger of later de wedergeboorte van dit land bewerken".

Dat zijn stemmen uit Indië zelf, dus onverdachte getuigenissen van menschen, die geen stoffelijk voordeel najaagden. Hoe heeft nu de praktijk der zending in Indië die woorden bevestigd of weersproken in de laatste helft van de negentiende eeuw ? Het antwoord op die vraag geve de volgende lijst van overwinningen, die door het Evangelie behaald zijn in Indië met zijn bijgeloovig en onwetend volk, met zijn strenge beperking der kaste, met zijn machtige traditie van eeuwenouden godsdienst. Door het Engelsche Gouvernement is een einde gemaakt aan de volgende gruwelen, die uit den Indischen godsdienst voortvloeien of er althans mee samen konden gaan. ')

I. Moord der ouders.

Door verbranding. — Door ze aan de oevers der rivieren neer te leggen. — Door ze levend te begraven. (Nog in 1860 geschiedde dit.)

II. Moord der kinderen.

Door ze naar de Ganges te brengen tot voedsel voor de krokodillen en op andere wijze.

III. Offers van menschen.

Offers in den tempel gebracht. — Offers aangeboden door de wilde stammen.

') N. Handel pag. 100.

Sluiten