Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon vergrooten. Tot dat doel mengen zij zich voortdurend nog heden ten dage in de Chineesche rechtspleging. Zij hebben het doorgezet dat aan den missionaar de rang van mandarijn gegeven werd om zich in de rechtszaken te kunnen mengen en voorts door de macht van den gezant druk te kunnen uitoefenen. Dat voert hun tal van proceslievende, twijfelachtige sujetten toe, maar verbittert het volk. Toen de Chineesche regeering datzelfde voorrecht aan de Frotestantsche zendelingen aanbood, is het door hen bijna eenparig geweigerd. Met is de Evangelische missie die steeds ernstig geprotesteerd heeft tegen de vermenging van wat uiteen gehouden moet woi den, hoe is het dan mogelijk haar de schuld te geven van de verwikkelingen in China? Wanneer er bij de missie schuld is, dan moet die alleen bij de Roomsche gezocht worden.

De Evangelische Missie is nog jong. Zij kan, naar Warneck, in 3 perioden verdeeld worden, I de tijd der voorbereiding 1807 — 1842, toen slechts een paar pioniers linguistisch en litterarisch arbeidend, slechts een 70 tal Chineezen doopten, voornamelijk in Malakka; II van 1842—1860 een periode die ingeleid is door gedwongen openstelling van de eerste havens voor den Europeeschen handel. De toen van Europeesche machten weinig roemvol gevoerde oorlogen maken het begrijpelijk dat de Chineesche afkeer van vreemdelingen tot vreemdelingen-/^^/ aanwies. Die oorlog heeft de Zending bepaald kwaad gedaan. Zeker, hij maakte het land voor haar toegankelijk,

Sluiten