Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de kracht, die van de Zending onzes tijds uitgaat, in vergelijking met die der eerste eeuwen". Dat zelfde verzoek om revisie doet de heer D. waar Dr. K. over de middeleeuwen schrijft en over de „resultaten" die toen voor het grijpen waren. Hij meent dat Dr. K. zulke resultaten als die der Jezuïeten in Paraguay en Nieuw-Granada toch zeker niet begeert.

Het komt mij voor dat de Heer Dijkstra het in dit zijn tournooi met zijn hooggeleerden geestverwant schitterend gewonnen heeft en dat hij een pleidooi voor de Zending geleverd heeft dat in zijn geheel door alle zendingsvrienden dient gelezen en herlezen te worden.

En hiermee wil ik mijn hoofdstuk over de resultaten der Zending besluiten. Moge de indruk, die het gemaakt heeft, deze zijn: dat een arbeid, die op zulke resultaten in godsdienstig, maatschappelijk, zedelijk en wetenschappelijk opzicht te wijzen heeft, geen hopelooze arbeid is, maar integendeel een, die boven veel anderen opwekkend is. Zeker, zelfs al gaf de Heer ons zulke vruchten niet te aanschouwen, dan zouden wij nog moeten voortgaan met den arbeid, omdat Hij het bevolen heeft; maar nu Hij ze ons te zien geeft, gaan wij dubbel blijmoedig voort, hopende op een volle schuur.

Sluiten