Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veer 300 jaar geleden in het Oosten den grondslag voor Britschen invloed en beschaving legde, een Engelsch geneesheer was met name Gabriel Boughton. Hij werd in 1636 ontboden aan het hof van den groot Mogol, waar een der prinsessen zich hevig gebrand had. Terwijl hij persoonlijk elke belooning weigerde vroeg hij voor zijn landgenooten vrijheid om met het rijk van Indië handel te drijven. Zoo werd de deur ontsloten, waardoor straks ook de gezanten van Jezus Christus met de blijde boodschap binnen zouden gaan.

De eerste medische zendeling was Dr. Peter Parker, die in 1834 door een Amerikaansch genootschap, werd uitgezonden, kort daarop gevolgd door een zendeling van het Londensche genootschap Benjamin Hobson. En als wij nu raadplegen een staat door het medisch zendingsblad van New-York in 1893 uitgegeven, dan vinden wij daar dat er in 1893 in China, Indië en Afrika 359 medische zendelingen (zendeling-artsen) werkzaam waren, waaronder 74 vrouwen. Dat is zeker een respectabel cijfer; maar als wij bijv. opmerken dat New-York alleen 3000 doctoren heeft of één op elke 500 personen dan geven die 359 zendeling-artsen één op elke drie millioen menschen, wat niemand waarschijnlijk voldoende zal vinden.

De zendeling-arts heeft natuurlijk een andere roeping dan de geloovige arts in de Christenheid. Hoeveel zegen de laatste brengen kan in geestelijk opzicht dat kan ieder weten die het voorrecht had er zulk een van nabij te kennen of onder zijn behandeling geweest te zijn in dagen van ernstige krank-

Sluiten