Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heidenwereld wel eens beproefd, maar deze soort van hulpmiddelen kunnen dunkt mij den toets des Woords niet doorstaan, waarom ik ze dan ook eenvoudig buiten bespreking laat.

Aan het slot van dit hoofdstuk is het misschien niet ongepast om ook met een enkel woord te wijzen op de hulpmiddelen, die wij in het Vaderland gebruiken of kunnen gebruiken om den zendingsgeest bij de gemeente te wekken en de zendingszaak te bevorderen. „Kennen doet liefhebben". Zoo komt het er dan ook op aan om door alle gepaste middelen die kennis te vermeerderen; dan zal de liefde wel toonen dat zij vindingrijk is en allerlei nieuwe hulpmiddelen en hulpbronnen weten te ontdekken.

Bovenaan staat als hulpmiddel voor het doel dat ik daar noemde de zendingsbidstond. Ik weet wel dat zendingsbidstonden over het geheel zeer slecht bezocht worden en dat zij hier en daar bij gebrek aan belangstellenden gestaakt werden; maar ik blijf er bij dat zij als hulpmiddel bovenaan staan, omdat, naar mijn innige overtuiging, de Zending voor alles een zaak des gebeds moet worden bij de gemeente. Alles waarvoor wij bidden, telkens, dagelijks bidden, neemt een steeds ruimer plaats in ons hart in, legt hoe langer hoe meer beslag op ons, vraagt hoe langer hoe meer onze belangstelling.

Nu komt het er echter op aan dat de leider van die bidstonden zelf op de hoogte is van zijn zaak, dat hij de vergaderden kan opwekken en bezielen

Sluiten