Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot gebed door echte zendingsgedachten uit te spreken

en passende grepen te doen uit den arbeid der

Zending, die ook bij hen de kennis vermeerderen en

de liefde verhoogen kunnen. Het komt mij voor dat

het optreden van zendelingen met den schat hunner

ervaring als inleiders tot het gebed zeer te verkiezen

. is, en in den regel zijn er wel eenige zendelingen

in het vaderland, die daartoe gaarne hun rusttijd willen geven.

Zijn de predikanten der gemeente zendingsmannen dan zullen zij zeker niet verzuimen om, behalve in bepaalde zendingspreeken, telkens als het te pas komt de zendingsgedachte te vertolken en bij elke godsdienstoefening de Zending in hun voorbede op te nemen. De gemeente moet hierdoor gaan voelen dat zij zending drijven moet.

Als tweede hulpmiddel noem ik onze zending sfeesten. Ik geloof dat die al heel wat goeds hebben uitgewerkt. Een zomersche dag - een heerlijke plek

een groote schare - een opgewekte stemming - een goed woord.... dat alles te zamen maakt de harten bereidwillig om zich te laten opwekken en om te offeren. De duizenden, die op onze zendingsfeesten samenkomen, zijn als vogels, die dan weer naar allerlei hemelstreken heenvliegen en hier en daar een opgepikt zaadkorreltje laten vallen, dat onder Gods regen en zonneschijn kan opkomen en vrucht voortbrengen.

Als derde hulpmiddel noem ik de zendingskrans waar zusters der gemeente samenkomen om té

Sluiten