Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neer eigenbelang in het spel is enz. enz. En toch wil ik mijn pijl afschieten. Ik vraag met allen ernst is handelen uit zelfbehoud verkeerd doen ? Is krachtsgebruik opdat de kracht vermeerderd worde en zich ontwikkele af te keuren ? Is er geen eigenbelang dat voor de rechtbank der hoogste liefde, die van God zelf bestaan kan? Zoekt God zelf niet in het geluk zijner schepselen de verheerlijking van zijn eigen naam? Moet niet alles, wat van den Heer is uitgegaan tot Hem wederkeeren? Moet men alleen in geestelijke dingen alle gedachte aan loon en vergelding uitbannen terwijl men die overigens bij alles laat gelden?

Als de Heer Jezus zegt: „geeft, zoo wordt u gegeven, een volle, gedrukte, geschudde en overloopende maat zal men in uwen schoot geven", ') zullen wij Hem dan toevoegen: „Heer, spreek zoo niet, want als wij aan die belofte gingen denken, zou ons geven eigenbelang worden? of zullen wij Hem dankbaar zijn voor zijn verzekering dat wij rijker zullen worden naarmate wij geven om Zijnentwil, omdat Hij door die belofte onze vrees wegneemt ? Als diezelfde Jezus ons de gelijkenis van de talenten verhaalt en wij de dienstknechten hooren prijzen die, al arbeidend, hun talenten verdubbeld hebben en nu van hun heer nog meer ontvangen, zullen wij dan zeggen: dat is slechte moraal van het eigenbelang? of zullen wij zeggen: heerlijke gedachte, die ons moed geeft, die ons zegt:

') Luk. 6 : 38.

Sluiten