Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derd wordt, zou dat dan niet door ons beschouwd moeten worden als een heerlijke vrucht van de Zending voor de moedergemeente?

Als derde vrucht der Zending voor ons zelf noem ik: vermeerdering van werkkracht in den dienst des Heeren. Het is een feit in de dagelijksche samenleving gemakkelijk waar te nemen, dat hoe minder een mensch doet, des te minder kan hij ook doen en omgekeerd hoe meer hij doet, des te meer kan hij ook doen. Menschen, die niets om handen hebben, hebben het altoos druk, hebben nooit tijd voor iets; menschen die veel arbeid en beslommeringen hebben, kunnen toch altoos nog weer tijd vinden om zich met nieuwe dingen in te laten en worden steeds bereid gevonden meer op zich te nemen. Het is zeker waar dat de ééne mensch van God meer werkkracht heeft ontvangen dan de andere; — ook hier zijn de talenten verschillend uitgedeeld; — maar het is toch ook waar dat menigeen verklaart voor iets geen kracht of geschiktheid te hebben, die nog nooit beproefde wat hij dan eigenlijk wel kon. Al heeft hij maar één talent ontvangen, hij heeft er dan toch een, en kan het al arbeidend verdubbelen. Op die verdubbeling komt 't aan ook om des Heeren wil. Het is met onze geestvermogens en met de krachten onzer redelijke ziel als met die onzer lichaamsdeelen. Blijf steeds stil en rustig op uw stoel zitten of in uw bed liggen en uw voeten weigeren spoedig u ook slechts een kleinen afstand te dragen; maar maak dagelijks een flinken loop en gij wordt een wandelaar,

Sluiten