Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen nadeel maar groot voordeel bij hebben als wij het doen; genoeg om bewezen te hebben dat de Heer aan ons zijn belofte vervult: „geeft zoo wordt u gegeven, een volle, gedrukte, geschudde, overloopende maat zal men in uwen schoot geven"; genoeg om dwaze rekenaars te doen zwijgen, die altijd vragen: „waar blijft toch dat geld voor de Zending ? wij zien er zoo niets van weer". Dat geld komt met rente terug, zuinige menschen! Voor hen, die Zending drijven, is er geen rekening van uitgaven alleen maar ook van ontvangsten en als de balans wordt opgemaakt dan blijft er een batig saldo over. Genoeg eindelijk is het om u en mij zelf te doen gevoelen dat wij niet alleen om des Heerenen om onzer broederen wil Zending moeten drijven maar ook om ons zelfs wil, Zending moeten drijven uit echt welbegrepen eigenbelang.

Maar ik wil toch niet dat „eigenbelang" het laatste woord van mijn boek zal zijn. Alles wat wij ook door de Zending van God ontvangen, keere in verheerlijking tot Hem weer!

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen!

Sluiten