Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft." (1 Tim. 6 : 13b.)

(Luth. vertaling).

„Ik vermaan u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Jezus Christus, die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij vliedt de begeerten der wereld, de lusten van hen, die rijk willen worden, dat gij jaagt naar de gerechtigheid en strijdt den goeden strijd des geloofs." Met deze woorden wekt de apostel Paulus zijn geestelijken zoon Timotheüs op om trouw te zijn op zijn post in Efeze, een brandpunt van het heidendom in Azië, waar zich een Christengemeente gevormd had, dank zij den arbeid van den grooten heidenapostel. Zij had een zware taak, die gemeente, die natuurlijk van alle kanten werd aangevochten, zoowel door openlijke vijandschap van het nog machtige heidendom als door zinnelijke bekoring, die van de wereld uitging. De jonge Timotheüs is een van haar voorstanders. Op hem rust alzoo een groote verantwoordelijkheid. Hoe zal hij die dieper en levendiger gevoelen dan door onophoudelijk den blik te vestigen

Sluiten