Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heb, dan wil ik er ook niet bij betrokken wezen. Doch dat alweêr is niet der Joden bedoeling. Neen! de landvoogd moet mede verantwoordelijk zijn. Zij moeten zich ook door zijn gezag kunnen dekken en desnoods op Rome's sterken arm kunnen rekenen. En daarom klinkt het een toontje lager, en misschien met verbeten woede: „wij mogen niemand dooden." Dan herhaalt de Romein zijn vraag naar de beschuldiging, die zij hebben, en dan komt het hooge woord er uit: „Hij heeft zich zeiven Koning gemaakt."

Welnu, om die beschuldiging gaat het thans. De Joden zeggen niet: „Wij hebben Hem ter dood veroordeeld omdat Hij zich Gods Zoon en de Christus heeft genoemd; want dan konden zij van Pilatushet antwoord verwachten „dat gaat mij niet aan", dat is een godsdienst-questie." De staat is neutraal: zou hij in onze dagen gezegd hebben. Maar zij zeggen: Hij heeft zich zelf Koning gemaakt, wat voor hen uit de Messiasidee voortvloeit en voor Pilatus een echte beschuldiging is, want een nieuwen Koning der Joden kan het Romeinsche gezag niet dulden.

Zoo neemt dan Pilatus den gevangene mee naar binnen in het praetorium en laat de volksmenigte met de aanklagers buiten. Het is dus niet het tafereel buiten, dat ik u voor den geest wil roepen, — niet dat tooneel ons door den schilder Munckaczy zoo meesterlijk geteekend, waar wij Pilatus zien en de oudsten der Joden en de soldaten, die ruimte houden en de volksmenigte, waaronder vrouwen en kinderen, — maar het tafereel binnen, waar Jezus met Pilatus en

Sluiten