Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het u aan niets ontbreekt; dat gij geen schade lijdt aan uw lichaam en geen schade lijdt aan uw ziel. Ik wil u schatten verschaffen, die onvergankelijk zijn, die geen dief u kan ontstelen, die niet door roest of mot verteerd kunnen worden. Ik wil u waarborgen een godzaligheid, die u tot alle dingen nut is, die de beloften heeft van dit en van het toekomende leven. En nu hoort zij Hem aan en zij vindt het wel de moeite waard om er over na te denken. Er ontstaat een strijd in haar binnenste. Zij vraagt zich af: zal ik het met Jezus wagen öf zal ik maar liever blijven die ik ben,... en Jezus wacht — wacht geduldig naar welke zijde de schaal overslaat; of men Hem kiest als Koning tot zaligheid, of zich zelf als den

ouden slaaf ten ver der ve.

Dan zie ik de wereld in haar scepticisme, in haar twijfelzucht. Daar is diep in haar wezen een vragen naar God, een zoeken naar waarheid, waarheid omtrent haar eigen afkomst en bestemming, waarheid omtrent haar verhouding tegenover het onzienlijke en den Onzienlijke, voor wier bestaan in- en uitwendig zooveel pleit. Maar is het haar wel waarlijk om de waarheid te doen, of heeft zij haar twijfelzucht lief? Beschouwt zij zoeken ook wel interessanter dan gevonden te hebben? Over het geheel zegt zij „neen" en beweert dat het haar om waarheid te doen is. Maar waarom dan als Jezus Christus zich voor haar plaatst, getuigende „Ik ben de waarheid, - mijn rijk is het rijk der waarheid. - Ik ben daartoe ook tot u gekomen om de waarheid getui-

Sluiten