Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ziet dat hem van boven van den heiligen God de hand wordt toegestoken.

Is het dan mogelijk blijdschap omdat hij Jezus ziet in zulke omstandigheden, zóó als een gevangene, zóó als een weerlooze, zóó als een ter dood veroordeelde, zóó dat anderen aanstonds zullen doen wat hij zelf al vroeger voornemens geweest was en omdat hij dus niets van Hem te vreezen heeft? Dat is ook niet waarschijnlijk. De schuwheid, de vrees voor Jezus, die hij kort na den moord op Johannes een tijd lang koesterde, is bij hem al weer overwonnen. De indrukken duren niet lang bij menschen van zijn karakter. Bovendien, Jezus is hem uit den weggebleven, heeft hem niet, zooals Johannes, bestraft, heeft hem met rust gelaten; welke reden zou hij dan hebben om Hem te haten, om zich te verblijden over zijn droevig lot, om zich te verheugen in zijn waarschijnlijken dood?

Maar waarom is Herodes dan blijde als hij Jezus ziet? Hij is blij zooals een kind blij is om een nieuw stuk speelgoed; blij zooals een mensch zonder vrede blij is om iedere afleiding, die hem verschaft wordt, afleiding van zich zelf, afleiding van eigen innerlijk leven, afleiding van stilte, waarin zich de gedachten onderling zouden kunnen beginnen aan te klagen en te beschuldigen. Hij is blij zooals de kinderen der wereld blij zijn, wien alles goed en welkom is als zij zich maar niet vervelen en maar geen tijd hebben, waar zij geen raad mee weten. Hij is blij omdat zijn nieuwsgierigheid omtrent Jezus eindelijk op zoo'n

Sluiten