Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hij droeg zijn kruis, en ging uit naar de plaats, die genaamd is Hoofdschedelplaats, in het Hebreeuwsch genaamd Golgotha."

(Joh. 19 : 17). (Luth. vertaling).

„Zij stieten hem buiten den wijngaard en doodden hem." (Luk. 20 : 15). Aan dat woord uit de welbekende gelijkenis moest ik onwillekeurig denken toen ik mij gereed maakte om het tafereel des lijdens te beschrijven, dat ik heden voor u wilde stellen. „Zij stieten hem buiten den wijngaard en doodden hem." Dat is de crisis in het leven der goddelooze landlieden. Zij hebben het vertrouwen van hun heer, den eigenaar van den grond, jammerlijk teleurgesteld. Zij hebben de vruchten, die zij hem als pachtloon betalen moesten, voor zich zelf gehouden. Toen hij zijn knechten gezonden had om hen aan hun verplichtingen te herinneren, en het verschuldigde te innen, waren zij boos en brutaal geworden, hadden hun smaadheid en geweld aangedaan, hadden sommigen zelfs gedood. En nog is het geduld van den heer niet ten einde. Nog een middel wil hij beproeven om hen tot rede te brengen. Hij wil hun zijn eenigen

Sluiten