Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld draagt." (Joh. 1 : 29b).

(Luth. vertaling).

Het laatste tafereel des lijdens rijst op voor ons oog. Het is Goede Vrijdag, de sterfdag van onzen Heer, de dag waarop Hij verhoogd werd van de aarde, maar tot een oordeel over de wereld, — toch ook verhoogd gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd had, — verhoogd opdat allen, die in Hem geloofden, het eeuwige leven zouden hebben. Zoo is dan deze dag een dag des doods en een dag des levens, een dag van nederlaag en een dag van overwinning, een dag van schande en een dag van eer. Het is de dag, waarop de banier wordt opgericht, waarom zich alle volken eenmaal zullen scharen, belijdende dat Jezus Christus de HoogepriesterKoning is.

Ter gedachtenisviering zijn wij hier samen. Roepen wij ons dan aan de hand der Evangeliën de gebeurtenissen van dien dag voor den geest 1

Het loopt tegen den middag als de aanhechting aan het kruis plaats heeft. Twee moordenaren worden tegelijker tijd terecht gesteld. Die nooit onrecht

Sluiten