Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bare boorproeven noodzakelijk maakt. In een niet ver verwijderde toekomst zullen de lood-, zilver-, koper-, goud- en diamantlagen, die in de aarde verborgen liggen, door psychometristen ontdekt worden. En zoo ook zal

2) De Astronomie

zich van dit hulpmiddel bedienen. Een nauwkeurige kaart van den sterrenhemel tijdens het Silurische tijdvak zou ons veel verborgens openbaren, dat wij nu niet kunnen ontdekken wijl het den astronomen aan tijd ontbreekt, hetgeen ze nu nog slechts vaag vermoeden, vollediger te onderzoeken. Waarom zouden we dan ook niet de geschiedenis der verschillende hemellichamen, in 't bijzonder van die, welke tot ons zonne-stelsel behooren, kunnen lezen, ons meer vertrouwd kunnen maken met hun natuurlijken en geologischen toestand, ja wellicht ook met den aard hunner bewoners?

Sedert onheugelijke tijden stralen zij haar invloed over de aarde uit, verhalen zij aan hare wereldzusteren haar geschiedenis en wachten geduldig het oogenblik af, waarop de intelligente menschenziel zoover gekomen zal zijn, dat zij hare openbaringen zal kunnen verstaan. lijvige boekdeelen wachten het oogenblik, waarop zij in druk zullen verkondigen, wat historisch vastgelegd, voeren zal tot de verspreiding van licht over de grootste problemen, waarmede de grootste denkers voor tal van jaren zullen bevredigd worden.

Prof. Denton veronderstelt goeden grond te hebben om aan te nemen, dat hoog ontwikkelde psychometristen eenmaal de geschiktheid zullen erlangen om van planeet tot planeet te reizen en haar tegenwoordigen

2

Sluiten