Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestand nauwkeurig te leeren kennen. En op de vraag, hoe men er zich dan van kan overtuigen of hetgeen door een of andere psychometrist beweerd wordt, waar en nauwkeurig is, luidde zijn antwoord: De uitspraken van verschillende, onderling onafhankelijke psychoraetristen moeten in hoofdzaak elkander bevestigen.«

Eveneens verschaft de psychometrie aan

3) De Physiologen en Anatomen

een microscoop, met behulp waarvan de organen van levende dieren en de aard der onderscheidene functies gezien, en de weefsels in frisschen toestand onderzocht kunnen worden, terwijl het vitale proces ongestoord wordt voortgezet. Ziekten zullen tot in hare oorsprongen nagespoord, ja zelfs de middelen aangegeven kunnen worden door welke het evenwicht der levens-agentia (electriciteit en magnetisme) weder hersteld kan worden. Het geheim van het leven van elk dier kan onthuld worden van zijn geboorte af tot aan zijn dood. De groote keten van het organisch bestaan kan van schakel tot schakel vervolgd en de aard van hunne betrekkingen tot elkander volkomen in het licht gesteld worden.

En welke diensten belooft niet de psychometrie aan

4) De Geschiedschrijvers.

»De geschiedenis is de grootste leugenaarster,« zei Voltaire. En prof. William Dentor beweerde dat de waarheid der geschiedenis slechts door de psychometrie aan den dag zal kunnen worden gelegd; en dat de natuur der menschelijke ziel in overvloed verschaft, wat deze in staat is te verlangen.

De geschiedenis van de vroegere bewoners van

Sluiten