Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verblijf in het grof-stofielijk lichaam erlangen kan, om »Gode gelijkende« te worden, in een hoogst interessant boek*) beschreven, dat wel verdiende in alle talen te worden qyprgaasi. Alleen dit komt mij voor geen navolging te verdienen, dat Dewey aanvaardt, jonge kinderen in magnetischen toestand (somnumbulisma) te brengen en ze zoodoende tot »helderzienden« te vormen. Na dit bereikt te hebben, moet men het helderzien er op richten, voorwerpen, personen, brieven, boeken, enz. te doorschouwen! Nadat zulks in somnambulen trance toestand gelukt is, moet de leerling in wakenden toestand zijn gedachten op het bewuste voorwerp concentreeren. Op die wijze wordt de eigenschap van helderzien, helderhooren en helderontwaren ontwikkeld. Een zoodanig te werk gaan met jeugdige zenuwen komt mij echter voor als te ruw, te kunstmatig en derhalve als zenuwstorend. Zenuwziekten van den meest verschillenden aard moeten het gevolg daarvan zijn, en de van allopathische geneesheeren zoo veelal gehoorde «neurasthenie (zenuwzwakte) zou daardoor nog meer slachtoffers maken.

Een in alle opzichten betere wijze, voor het in den mensch nog braakliggend zesde zintuig verder te ontwikkelen, is die van prof. Dr. J. R. Buchanan, den 90-jarigen, te San Francisco (Californië) nog steeds werkzamen geneesheer. Meer dan 40 jaren lang heeft Buchanan naar deze richting gevorscht en later als voormalig hoogleeraar aan de «Medical School« te Cincennati, een eigen school te Boston gegrondvest, om werkelijke genezers te vormen.

*) »The Way. The Truth and The Life,« a Handbook of Christian Theosophy, Healing and Psychic-Cultura, a new Method of Education, by J. Hamlin-Dewey, Med. Dr. N.-York, J. H. Dewey Publishing company.

Sluiten