Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karakter, gezondheid, ziekte en moreelen aard herkennen kan.

Tot beter begrip of herkenning van eigen psychometrischen aanleg wil ik nu, een Amerikaansch voorbeeld volgende, beschrijven, welke beteekenis sommige gewaarwordingen of invloeden hebben; bijv. wanneer iemand zich opgeruimd gevoelt, is dat een bewijs van gezondheid naar lichaam en ziel; omgekeerd wijst neerslachtigheid op het tegendeel. Anderen weder die wel lichamelijk gezond zijn, doch door een ongeregeld leven, onverstandige gewoonten (als daar zijn kaartspel bij bier, wijn en sigaren, enz.) des morgens bij het opstaan zich norsch gestemd gevoelen zullen weldra ziek worden.

Zoo kan men psychometrisch uit oorzaken tot het vooruitzeggen van gevolgen komen, en op deze wijze bij menigeen het karakter ontcijferen en gezondheid en ziekte zien aankomen.

1) Aardscheinvoeden.

Verschijnselen van:

Antipathie:

Afschrikwekkend uiterlijk:

Opgewektheid, levendigheid :

Afgematheid:

Idem gepaard met onverschilligheid :

Wijzen op:

Onbevredigde vriendschap.

Onzuiver karakter.

Besluiteloosheid, weinig tegenwoordigheid van geest, verweekelijkt.

Zinnelijkheid en weinig verstand.

Wellust.

Sluiten