Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wantrouwen:

Nadenkend: Zenuw-achtigheid:

Neerslachtigheid:

Pathetisch:

Rustigheid:

Prikkelbaarheid:

Strijdlust:

Stijfhoofdigheid:

Sympathiek:

Een hooge borst zettend:

Schuwheid:

In niets belangstellend:

Droomerig:

Oneerbiedig:

Lafhartigheid: Tevredenheid:

Teruggetrokkenheid, conventioneel of gemaakt gedrag.

In liefde levende.

Eigenzinnigheid, stijfhoofdigheid.

Ziekelij k door gebrek aan levens-magnetisme.

Symphatiek, lijdzaam, verdraagzaam, geloofwaardig.

Bovenzinnelijk geneigde wijze van denken.

Zelfzuchtig, arrogant, aanmatigend.

Kleingeestig, gevaarlijk, onedel.

Bezetenheid, verborgen ziekte.

Vriendschap waardig.

Eerzucht, trots, gelijkhebberij.

Strijdzucht.

Visioenen, mediumschap.

Idealisme.

Zelfbewust, lichtgeraakt.

Onzuiver bloed.

Matigheid.

Sluiten