Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vele menschen kunnen ook psychometrisch onderzocht worden door ze aandachtig te observeeren op het oogenblik waarop ze door anderen hun naam hooren noemen; of waarop iemand hun voorbijgaat; of waarop men hen aanspreekt.

2) Beinvloed door:

Zich aangetrokken gevoelen:

Antipathie:

Terugstootend:

Argwaan:

Gevoel van gekrenkt zijn:

Gevoel van afgescheept te worden:

Idem van beschaamdheid:

Idem van behaaglijkheid, rustigheid:

Idem van betoovering:

Idem van bedroefdheid:

«

Idem van bedruktheid:

Wijst 'op:

Liefde en welwillendheid.

Veranderlijke neigingen.

Haat, kwaadwilligheid.

List, geslepenheid.

Kwaadwillig, schatten verzamelend.

Meer zinnelijk dan verstandig ; niet zelden met talent begaafd, doch met verkeerd genie.

Zwakheid door zich met anderen te vergelijken.

Bescheidenheid, deemoedigen geest.

Veranderlijke hartstochten.

Strijd om zich uit ongunstige toestanden te redden.

Ziekelijkheid.

Sluiten