Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrik en angst:

Stijve houding:

Idem gepaard met uitputting :

Zich ongelukkig gevoelen:

Een gevoel van verhevenheid:

Idem vandroomerigheid:

Traagheid:

Gedruktheid:

Ontevredenheid:

Wenschen:

Ziels-ziekte (door misdaad.)

Gevaar van bezetenheid.

Bezetenheid.

Lagen, zinnelijken invloed.

Invloed van hooge geesten.

Idealisme.

Geestelijke ingenomenheid.

Lijden door voormalig egoisme.

Lijden door voormalige excessen.

(Zie valschheid).

N.B. Inspiratie door geesten (bij mediums) bewijst talent, doch niets omtrent moraliteit. De moraliteit moet door den ondervonden invloed aangekweekt en de ontvangen leeringen moeten nageleefd worden. Het innerlijk gevoelen, te voorschijn geroepen en in overeenstemming gebracht met de uit de geestenwereld ontvangen leeringen, voert het medium zeker opwaarts. Omgekeerd brengt het niet naleven van dat onderwijs het medium meestal ten val.

ONBEWUSTE INDRUKKEN.

Bij het lezen van een aanteekening of van een brief, waarin een beleediging of eenig onrecht voor-

Sluiten