Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt, verraadt zich de invloed daarvan op het gevoel volgenderwijs.

Gewaarwordingen van:

Schrik-aanjaging; alarmeerende berichten:

Ergernis:

Niet bevrediging:

Weinig of geen belangstelling :

Betoovering:

Bevredigende waarheid:

Onverschilligheid voor iets;

Uitdaging:

Gestelde vragen:

Sympathie:

Schokkende berichten:

Verraden:

Boosheid en ongerechtigheid.

Aanmatiging en zelfzucht.

Vergeten waarheid.

Algeheel ignoreeren.

Inspiratie (valsche of ware.)

Innerlijk erkende waarheid.

Geringschatting.

Zelfzuchtige motieven, pijnlijke gevoelens.

Twijfel.

Aangename gevoelens.

Opgewondenheid.

VOORGEVOELEN.

Dit doet zich bij tal van menschen voor, zoodat zij soms vrij nauwkeurig komende gebeurtenissen zien plaats grijpen.

Het volgende is op den waarnemer zelf, zoowel

3

Sluiten