Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere voorstelling van de in ons vooralsnog verborgen kracht vormen. Een verhevener moraal zal het natuurlijk gevolg zijn en de psychometrie zal erkend worden het noodwendig middel te zijn, om ons zesde zintuig tot ontwikkeling te brengen.

Alle sensitieven

zijn, in zekeren graad, mediums en gevoelig voor de magnetische stroomingen der lucht. Waar veel menschen wonen, moet natuurlijk de dampkring van geheel ander magnetisme vervuld zijn, dan waar een landstreek, huis of kamer meestal van menschen verstoken is. Een plek in de vrije natuur waar — een huis of kamer waarin — een bank, boom, enz. in wier nabijheid — een edele daad of een misdrijf gepleegd is, doet bij den psychometrisch aangelegden bezoeker of voorbijganger een streelend, resp. stuitend gevoel opkomen. Is de psychometrische aanleg voldoende ontwikkeld, dan dringt het gevoel door tot het helder bewustzijn.

Daarom behooren zulke onbestemde gewaarwordingen niet veronachtzaamd, veel minder onderdrukt, doch door oefening, dat wil zeggen, door een herhaaldelijk bezoeken van dezelfde plaatsen, geobserveerd en bestudeerd worden.

Treden bij sensitieven voorgevoelens aan den dag, die later bewaarheid worden, dan kan dat een profetischen aanleg tengevolge hebben. Niet zelden voert dit tot clairvoyance.

Het Helderzien

is een vermogen, dat echter meestal aangeboren is en dat zich tegenwoordig meer en meer bij nog zeer jonge kinderen begint voor te doen.

Sluiten