Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1533

pe Vegetarische

voepinosvljze. *

EEN ONDERZOEK NAAR DE WENSCHELIJKHEID HARER TOEPASSING VOOR GEZONDEN EN ZIEKEN DOOR

ALBERT ALBU,

PRIVAAT-DOCENT AAN DE UNIVERSITEIT TE BERLIJN. ***** ONDER MEDISCH TOEZICHT UIT HET DUITSCH VERTAALD EN VOOR LEEKEN VAN VERKLARENDE AANTEEKEN1NGEN VOORZIEN. * * *

P. M. WINK — 1904 — AMERSFOORT.

20]

Sluiten