Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iNleipiNg.

Het streven der Vegetariërs heeft vele aanvallen te verduren gehad. Men is natuurlijk ook niet in gebreke gebleven er den spot mee te drijven — uitlachen is immers gemakkelijker dan denken — maar men heeft tot nu toe nog steeds niet beproefd een wetenschappelijke bestrijding van hun leer te geven, evenmin als men heeft gepoogd, wetenschappelijk haar juistheid te bewijzen.

O. v. B u n g e (1901).

Een van deze leemten aan te vullen, is het doel van dit boek: het zal een wetenschappelijke bestrijding geven van de leer van het Vegetariaat. De tweede leemte, het gemis aan pleidooi voor de wetenschappelijke juistheid der leer, bestaat slechts schijnbaar. Dat mannen van wetenschappelijke richting ze gevoeld hebben, bewijst alleen, hoe slecht ze van de litteratuur over het Vegetariaat op de hoogte zijn, hoe weinig ze zich in den gedachtengang van de Vegetariërs verplaatst hebben, en hoe weinig moeite ze zich gegeven hebben óm zich daarin te verplaatsen. Zonder kennis en juiste waardeering van de wetenschappelijke gronden van het Vegetariaat, kan men ook geen wetenschappelijke b estrijding ervan leveren; en daarom heeft er tot nu toe dan ook nog geen het licht gezien.

Vele knappe en quasi-knappe leeken hebben hunne krachten

Sluiten