Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontwikkeling en scherp verstand. Als men rechtvaardig zijn wil en kan, mag men ze evenmin als een politieken tegenstander spottend of honend behandelen, of schouderschokkend en medelijdend tegemoet komen. Hun de oogen te openen voor de zwakheid van hunne meeningen en bewijsvoeringen, — dit is tegenover anders-denkenden, de eenig juiste en waardige taktiek, die ook der wetenschap past in een vraagstuk, dat zonder twijfel van groot wetenschappelijk belang is.

Dit te beproeven, is dan ook het doel van het volgende deel van dit boek.

Sluiten