Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een grooter gehalte dan gewoonlijk in het vegetarisch voedsel aanwezig is.

Men kan het den Vegetariërs niet euvel duiden, dat zij uit bovenstaande feiten, die zij uit de wetenschappelijke literatuur bijeen gezocht hebben, munt hebben trachten te slaan voor hunne leer De slimste van hen, D r. Andries, heeft juist deze punten aan zijn cntiek onderworpen. Hij besluit zeer logisch dat er uit het feit, dat het eiwit alleen dient tot opbouw en' onderhoud van de weefsels en organen van het lichaam dus alleen scheppend voedingsmiddel is, volgt, dat het ook niet nood'g IS eiwit in zoo'n overvloed, als bij de vleeschvoeding geschiedt, toe te dienen, maar dat de behoefte aan eiwit voldoende bevredigd wordt door het eiwitgehalte der plantaardige voedingsmiddelen. De groote hoeveelheid koolhydraten, die zij bevatten nee.t de mensch in de eerste plaats noodig voor den spierarbeid' dien ieder verrichten moet. Een verlies van lichaams-eiwit is' vo gens wetenschappelijke proeven slechts dan te vreezen, wanneer iet voedsel niet genoeg koolhydraten en vet bevat. Dit gevaar estaat echter nog niet bij plantaardig voedsel. Daarom moeten die menschen het krachtigst van spieren genoemd worden, die betrekkelijk weinig eiwit, daarentegen veel koolhydraten en vet met hun voedsel opnemen. Dit is ongeveer de gedachtengang an Dr Andries. Bij zijne conclusies heeft hij echter het elangnjke feit over het hoofd gezien, dat de spierkracht niet slechts afhangt van de toegevoerde voedingsstoffen, maar veeleer van de aanwezige ontwikkeling der spieren. De spierwerkzaamheid is in de eerste plaats altijd afhankelijk van den graad van ontwikkeling der spieren. En deze is een aangeboren, overgeërfde faktor, die van de keuze van het voedsel geheel onafhankelijk is. Zij is een individueele aanleg voed! loed wordt door menschelijk vermogen of door de

o *

Bij bovenstaande conclusies begaan de Vegetariërs ook nog de fout het dierlijke eiwit ongeschikt te verklaren, om te voldoen aan de behoefte aan eiwit van het lichaam, het plantaardig

Sluiten